Også kaldt “Casa Wenche” etter Wenche Foss. Doble rom. Beliggende ved festplass og ett lite park anlegg.