NO | ES
logo07
FEB
2015

Ledsagertilskudd feriereiser

Sør-Varanger kommune har sett betydningen av å øremerke ledsagertilskudd til feriereiser for utviklingshemmede

Kommunen tildeler hvert år 15 ledsagertilskudd a kr 5.000,- til feriereiser for utviklingshemmede over 18 år som ikke kan reise alene.
ledsagerstøtte

Et kjærkomment tilskudd for å kunne realisere en drøm om en etterlengtet ferie, og et flott initiativ. 

Er drømmen en reise til et tilrettelagt sted med Spanias sol og varme, har Solgården også en tilskuddsordning hvor en kan søke om ytterligere støtte; Wenche Foss Ledsagerfond. Vi gir også tips om andre støtteordninger på våre sider.
Wenche Foss Minnefond har som formål å bidra med ledsagerstøtte til personer med utviklingshemning og andre med nedsatt funksjonsevne, som trenger det for å kunne få utbytte av alt det Solgården har å by på. Fondet forvaltes av stiftelsen Solgårdens venner.  Solgårdens styre vedtok i jubileumsåret 2012 å opprette et minnefond som bærer navnet til skuespiller Wenche Foss, en av Solgårdens pionerer.  Hun bidro i særlig grad til å gi mennesker med utviklingshemning et ansikt og ville at flere utviklingshemmede skulle kunne nyte godt av et ferie- og rekreasjonsopphold i sol og varme.
Her kan du lese mer om Wenche Foss Minnefond og se liste over andre støtteordninger >>

Leave a Reply

*

captcha *