NO | ES
logo09
MAR
2020

Solgården – oppdaterte reiseråd

Det er for tiden stor oppmerksomhet rundt coronaviruset. For Solgårdens del følger vi situasjonen nøye og vi setter inn nødvendige og anbefalte tiltak. Vi følger norske og spanske myndigheters råd og vurderer situasjonen fortløpende.

Vi har ikke hatt noen coronasmittede blant våre gjester og ansatte. Vi gjør det vi kan for at situasjonen skal forbli slik. Da er vi avhengig av at vi alle samarbeider. Alle ansatte har fått instrukser om hvordan de skal forholde seg til situasjonen. Vi henstiller også alle gjester om gode rutiner for håndvask og hosting.

Vi ber alle som skal reise til Solgården som gjest og alle som kommer inn på området for å jobbe eller besøke oss, om å nøye vurdere egen situasjon. Dersom det kan være fare for at en er smittebærer, ber vi om at en ikke risikerer å utsette noen for smitte, verken på Solgården eller andre steder. For alle, og spesielt alle som befinner seg i en risikogruppe, ber vi om at det vurderes nøye om det er verdt risikoen å legge ut på reise nå.

Det er ikke avdekket coronasmitte på Solgården. Samtidig innebærer reisen at man kommer i kontakt med flere mennesker på flyplass, i fly, i buss og øvrig omgang med andre gjester og ansatte på Solgården. Dersom noen skulle bli syke på Solgården har vi gode beredskapsrutiner og vi er så godt forberedt som vi kan være når det gjelder smitteverntiltak, isolering og behandling.

Vi har tett kontakt med spanske helsemyndigheter og sykehus i regionen. Enhver som blir syk på Solgården blir tatt godt vare på, uansett årsak til sykdommen.

Norske myndigheter fraråder ikke norske borgere å reise til Spania (https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/). Vi er anbefalt å gjøre det vi kan for å hindre smittespredning gjennom gode håndvaskrutiner osv, men det er foreløpig ikke grunnlag for å fraråde reiser til Solgården. På Solgården går livet foreløpig som normalt, med unntak av at vi vasker og spriter og forebygger smitte så godt vi kan.

Vi håper vi unngår coronasmitte på Solgården og arbeider kontinuerlig for å sikre våre gjester og ansatte. Vi har skjerpet den forebyggende beredskapen i betydelig grad.

Hvis du har spørsmål i forhold til bestilt reise, ring 2414 6660 / 2414 6661.

Leave a Reply

*

captcha *