Ledsager­støtte

Fondet for ledsagerstøtte forvaltes av Stiftelsen Solgårdens Venner og har som formål å bidra med ledsagerstøtte til personer med utviklingshemming og andre med tidlig ervervet nedsatt funksjonsevne.

Retningslinjer for ledsagerstøtte 2020

• Ledsagerstøtten er ment for mennesker med en medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemming, psykisk eller fysisk (før 18 år) og som må ha ledsager for å kunne reise på ferie til Solgården.

• Det kan søkes om tilskudd til alle turer gjennom året.

• Støtten gjelder kun pakketurer til Solgården.

• Det kan søkes om tilskudd én gang pr. kalenderår.

• Søker kan sende inn søknad helt inntil turen er avviklet. Søknader mottatt etter dette vil bli returnert ubehandlet.

• Søknader behandles 1 gang pr. mnd. Innvilget beløp trekkes fra på hovedfaktura hvor støtten fremkommer som Ledsagerstøtte. Søker blir tilskrevet.

• Støtten gis til søkere bosatt i Norge.

• Som norm legges til grunn et tilskudd pr. ledsager på kr 4.000 for en 2-ukerstur og 3.000 kroner for 1-ukestur.

• Ekstraordinær støtte til reiseutgifter kan gis til grupper, familier eller personer i særsituasjon som skal reise til Solgården.

For å søke ledsagerstøtte i 2020, last ned og fyll ut skjema.
Skjemaet sendes på e-post til: ledsagerstotte@solgarden.no
Eller med post til: Solgården, Badstugata 7 0183 Oslo

Last ned søknadsskjema her

Fyll ut digitalt søknadsskjema her

Andre støtteordninger

Her følger et utvalg av støtteordninger som kan søkes utover fondet for ledsagerstøtte.

Ferie- og velferdstiltak fra Bufdir

«Formålet med ordningen er å styrke frivillige organisasjoners mulighet til å gjennomføre velferds-, fritids-, og ferietiltak for personer med nedsatt funksjonsevne. Det gis tilskudd til leiropphold, idretts- og kulturarrangement. Det legges vekt på tiltak for barn med særskilt store hjelpebehov»

Trykk her for mer informasjon fra Bufdir.

Sommerleir for barn fra Bufdir

«Formål å styrke organisasjonenes mulighet til å gjennomføre sommerleir for barn og unge med nedsatt funksjonsevne med særskilt store hjelpebehov»

Link med informasjon om disse tilskuddsordningene kan du se her

For andre støtteordninger se Legathåndboken.

Grunnet koronakrisen er Solgården for tiden stengt og alle turer i 2021 er avlyst. Trykk for mer informasjon.